پنجشنبه 7 مرداد 1400 / 07:17

faslname

کنگره های پزشکی در دوران پس از کرونا: چالش ها و فرصت ها
دکتر امیر حسن زرنانی
چکیده -   متن كامل (PDF)
عفونت های قارچی مجاری تنفسی-بخش اول
دکتر محمد قهری
چکیده -   متن كامل (PDF)
روش های ارزشیابی مهارت های آزمایشگاهی
دکتر صدیقه شریف زاده
چکیده -   متن كامل (PDF)
بررسی آماری 45 مورد منفی کاذب سندرم داون در پروتکل غربالگری سه ماهه اول طی سال های 1394 تا 1395 و معرفی یک معیار جدید (Ratio > 3.0 free BhCG MoM/PAPP-A MoM) جهت افزایش کارایی تست های غربالگری سه ماهه اول در منطقه خطر بینابین
دکتر سارنگ یونسی ، دکتر محمد مهدی طاهری امین، دکتر پوراندخت سعادتی، دکتر محمد حسین مدرسی، دکتر شهرام سواد، دکتر سودابه جمالی، دکتر پیام بلوایه، آقای سعید دلشاد، دکتر مریم شهرابی فراهانی، خانم فریبا نویدپور، خانم فرزانه ادیبان، خانم ندا رفیع، خانم محبوبه حلت آبادی، دکتر سالومه عمیدی
چکیده -   متن كامل (PDF)
بررسی اثر تورین، سسترین 2 و فیلانتین بر بیماری های قلبی عروقی
دکتر فریبا نباتچیان ، خانم فاطمه شایسته
چکیده -   متن كامل (PDF)
اهمیت پروفایل های ژنی در شناسایی علت های مقاومت دارویی در سرطان
خانم پرستو مدرس ، دکتر صادق ولیان بروجنی
چکیده -   متن كامل (PDF)

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق