شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ / 15:39

faslname

ویژگی های جهش ژن کالرتیکولین (CALR) در نئوپلاسم های مایلوپرولیفراتیو
دکتر حبیبب اله گل افشان ، خانم سعیده حاجی زمانی، آقای اسماعیل خدمتی
چکیده -   متن كامل (PDF)
قارچ های دیماتیاسئوس و اهمیت پزشکی آن ها (جنبه های کلینیکی): عفونت سیستمیک - قسمت پایانی
دکتر محمد قهری
چکیده -   متن كامل (PDF)
مقایسه روش های کشت، فرآوری و بهبود روش های تمایزی سلول های بنیادی به کاردیومیوسیت
دکتر عبدالرضا اسماعیل زاده ، خانم ناهید دانشی، خانم مریم عرفان منش
چکیده -   متن كامل (PDF)
پیوند میکروبیوتای مدفوع
خانم ندا شیر محمدلو ، دکتر حبیب ضیغمی
چکیده -   متن كامل (PDF)
توالی یابی نسل جدید و کاربرد آن در تشخیص بیماری های ژنتیک
خانم نادیا پور مشیر ، خانم فرزانه محمدی فارسانی، دکتر صادق ولیان بروجنی
چکیده -   متن كامل (PDF)
مروری به زیست شناسی باکتری سودوموناس آئروژینوزا
آقای جاوید تقی نژاد ، آقای مهدی حسین زاده، خانم شبنم مولایی کهنه شهری، آقای وحید جوان جسور
چکیده -   متن كامل (PDF)

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق