دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷ / 09:02

faslname

نگاهی به مبنای ژنتیکی بیماری اسکیزوفرنی، روان پریشی و میل به خودکشی
دکتر داریوش فرهود ، خانم عاتکه بهادری
چکیده -   متن كامل (PDF)
بیماری های ناخن: اونیکومایکوزیس- بخش ششم
دکتر محمد قهری
چکیده -   متن كامل (PDF)
کارایی محیط کشت خون در جدا سازی پاتوژن های باکتریایی: نتایج حاصله از کشت نمونه های خون 980 بیمار
دکتر مسعود حاجیا
چکیده -   متن كامل (PDF)
آموزش اخلاق حرفه ای به شیوه سخنرانی به کارشناسان آزمایشگاه
دکتر مجیدرضا خلج زاده ، دکتر زینب معین توکلی
چکیده -   متن كامل (PDF)
مروری بر تک یاخته بلاستوسیستیس و اهمیت بیماریزایی آن
آقای علی اصغری ، دکتر مجید پیرستانی، خانم مریم زارع
چکیده -   متن كامل (PDF)
مروری بر عفونت های بیمارستانی و راهکارهای کنترل آن ها
آقای رضا بهلولی خیاوی
چکیده -   متن كامل (PDF)

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق