شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸ / 08:47

faslname

یافته‌های جدید بالینی و آزمایشگاهی در سندروم های آنتی فسفولیپید
دکتر ناهید نصیری ، دکتر حبیب اله گل افشان، خانم سارا کهن مظفری
چکیده -   متن كامل (PDF)
تکنیک نمونه برداری از ناخن و تفسیر نتایج بدست آمده از آزمایش در اونیکومایکوزیس-بخش دهم
دکتر محمد قهری
چکیده -   متن كامل (PDF)
شیوه های تشخیص پیش از تولد
دکتر داریوش فرهود ، خانم هانیه پورکلهر
چکیده -   متن كامل (PDF)
انواع هیپراگزالوری و درمان آن ها
دکتر سید ضیا الدین صمصام شریعت
چکیده -   متن كامل (PDF)
بیماری های عفونی ناشی از اوینگلا امریکانا (Ewingella americana)
خانم پانیذ اسکندری ، دکتر رضا قوطاسلو
چکیده -   متن كامل (PDF)
MicroRNA- ها: بیومارکرهای جدید برای تشخیص -HIV
خانم صفا طهماسبی ، خانم محدثه خداوردیان، خانم شبنم بابایی
چکیده -   متن كامل (PDF)

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق