سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ / 12:07

faslname

شرح حال بالینی و آزمایشگاهی چهار بیمار با انکلوزیون های غیر شایع در گستره خون محیطی
دکتر حبیب الله گل افشان ، خانم سارا کهن مظفری، آقای محمد اسماعیل خدمتی
چکیده -   متن كامل (PDF)
بیماری های ناخن: پسوریازیس ناخن- بخش هشتم
دکتر محمد قهری
چکیده -   متن كامل (PDF)
بررسی مروری بیومارکرهای بیوشیمیایی در بیماری های قلبی و عروقی
دکتر ناهید عین الهی ، خانم الهام حقشناس، اقای امیر حسین علامی، خانم فهیمه نیک وند
چکیده -   متن كامل (PDF)
-الزامات آزمون کومبز-
دکتر کامران عطاردی
چکیده -   متن كامل (PDF)
پروبیوتیک ها و کاربردهای درمانی
آقای معین حمیدی حصاری ، آقای میعاد بنی طرفی
چکیده -   متن كامل (PDF)
مروری بر تاریخچه و خصوصیات کلی تک یاخته میکروسپوریدیا و بررسی شیوع، روش های تشخیصی و درمان میکروسپوریدیازیس در بیمارانHIV+
آقای علی اصغری ، آقای حسن ابراهیم زاده پریخانی، خانم مریم زارع
چکیده -   متن كامل (PDF)

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق