پنجشنبه 28 تیر 1403 / 18:56
راهنمای ثبت نام

  همکار گرامی

  برای درخواست اشتراک لازم است تا ابتدا اطلاعات خود را در فرم ثبت نام به صورت کامل وارد نموده و سپس با وارد نمودن نام کاربری و رمز عبور خود اقدام به ثبت فیش بانکی واریزی نمایید.

  توجه: در بخش نام کاربری، کد ملی ده رقمی خود را بدون خط تیره وارد نمایید.

 

  هزینه اشتراک یکساله

  اشتراک یکساله (با پست پیشتاز) 400/000  تومان

  تک شماره (با پست پیشتاز) 100/000 تومان

پرداخت از طریق کارت به کارت

به علت درخواست شرکت کنندگان جهت سهولت در واریز وجه ثبت نام، شماره کارت 6389-4001-1219-6274 به نام انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی، بانک اقتصاد نوین اعلام می گردد. پس از واریز وجه ثبت نام تصویر قبض پرداختی را از طریق وب سایت (فرم پرداخت هزینه ثبت نام – در بخش شماره فیش، شماره پیگیری وارد شود) و یا فکس (شماره: 88970700 داخلی 109، 110 و 111) ارسال نمایید.

پرداخت از طریق کارت به حساب

در این روش می توانید از طریق دستگاه های خودپرداز عضو شتاب هزینه ثبت نام را به حساب بانک اقتصاد نوین به شماره 1-5627546-818-103، به نام انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی واریز نموده و سپس تصویر قبض پرداختی را از طریق وب سایت (فرم پرداخت هزینه ثبت نام – در بخش شماره فیش، شماره پیگیری وارد شود) و یا فکس (شماره: 88970700 داخلی 109، 110 و 111) ارسال نمایید.

پرداخت از طریق حساب شبا

در این روش می توانید هزینه ثبت نام را از طریق مراجعه به هر یک از شعب تمامی بانک های سراسر کشور (ملی، ملت، پاسارگاد، اقتصاد نوین و ...) از طریق شماره حساب شبا 100550010381805627546001 IR واریز نموده و سپس تصویر فرم ساتنا را از طریق وب سایت (فرم پرداخت هزینه ثبت نام – در بخش شماره فیش، شماره پیگیری وارد شود) و یا فکس (شماره: 88970700 داخلی 109، 110 و 111) ارسال نمایید.

مراجعه حضوری از طریق شعب بانک

در این روش می توانید هزینه ثبت نام را با مراجعه به یکی از شعب بانک اقتصاد نوین به شماره حساب 1-5627546-818-103، به نام انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی واریز نموده و سپس تصویر فیش بانکی را از طریق وب سایت (فرم پرداخت هزینه ثبت نام) و یا فکس (شماره: 88970700 داخلی 109، 110 و 111) ارسال نمایید.

توجه: ارائه تصویر قبض پیگیری پرداخت از طریق کارت بانک یا فرم ساتنا یا فیش بانکی جهت تایید نهایی ثبت نام الزامی است.